top2
bottom
intro01

Verder kijken!

Schoolwegwijzer gaat over school-, studie- en beroepskeuze, maar op een andere manier dan u gewend bent. Wij kijken verder en informeren leerlingen en hun ouders over de beste schoolweg van basisschool naar werk.

Vakmanschap en ondernemerschap!

Scholen sluiten steeds beter aan bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Het beroepsonderwijs wordt vernieuwd en gaat weer professionals en ambachtelijke vakmensen opleiden met praktische vaardigheden en kennis van modern ondernemen.

Bent u een Schoolwegwijzer?

Schoolwegwijzer zoekt mensen uit het onderwijs en de beroepspraktijk om samen inspirerende verhalen over aantrekkelijke opleidingen en veelbelovende vormen van samenwerking tussen scholen en bedrijven in beeld te brengen.

Vragen, opmerkingen en suggesties:

info@schoolwegwijzer.nl

home | preview | contact | colofon | disclaimer

Schoolwegwijzer is een project van POINT OF VIEW BV © 2015