top2
bottom
intro01

Disclaimer

Aan de samenstelling en het onderhoud van deze website besteden wij de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat de informatie op deze website niet helemaal correct en/of volledig wordt weergegeven, niet goed is doorgegeven of na verloop van tijd is verouderd. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. POINT OF VIEW BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Mocht u onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons meldt via info@schoolwegwijzer.nl

POINT OF VIEW BV heeft geen invloed op de informatie van derden die op deze website via hyperlinks wordt aangeboden.

POINT OF VIEW BV © 2015

home | preview | contact | colofon | disclaimer

Schoolwegwijzer is een project van POINT OF VIEW BV © 2014